Space odyssey

The story of a traveler who found the beauty of knowledge on his journey across the galaxy. On the run from his planet grows and looks forward to further adventures.

Příběh o cestovateli, který se snaží najít krásu poznání na jeho cestě skrz galaxii. Na útěku, ze své planety roste a těší se na další dobrodružství.

keep going2/na plný otáčky2 tower(Arthur)/věž(Artur) intellection/porozumění company/společnost whirl/vír slide/skluzavka connection/propojení do not hide in the bubble/neschovávej se v bublině butterflies go for light/motýli jdou za sluncem keep going/na plný otáčky closed sun/uzavřené slunce sniffing/očichávání at birth/u zrodu ideas/myšlenky on the road/na cestě friend brings a flower/kamarád s kytkou friends/kamarádi snake attack/útok hada white way of knowledge/bílá cesta poznání bits and pieces/střípky peace/klid shining moon/rozsvícený měsíc eggs/vejce bubble lamp/bublinová lampa comet/kometa planets and moons/planety a měsíce

black hole/černá díraphotograms on photopaper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s